Starożytny świat

Jeśli tworzysz 
współczesny świat
a ja ze starożytnego 
pochodzę