Film – Ujawnienie

Ujawnienie Pika lab

Obrazy użyte do animacji

Donald D. Hoffman jest amerykańskim psychologiem poznawczym i autorem popularnych książek naukowych. W swojej książce “The Case Against Reality: How Evolution Hid the Truth From Our Eyes” (2019) twierdzi, że rzeczywistość, jaką ją postrzegamy, jest iluzją stworzoną przez nasz mózg.

Hoffman argumentuje, że nasz mózg jest zaprogramowany do widzenia świata w określony sposób, który jest przydatny dla naszego przetrwania i reprodukcji. Jednak ten sposób widzenia jest również ograniczony i nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą naturę świata.

Hoffman opiera swoje argumenty na kilku obserwacjach. Po pierwsze, zauważa, że nasza percepcja świata jest często zwodnicza. Na przykład, kiedy patrzymy na obraz koła, widzimy je jako koło, nawet jeśli obraz jest faktycznie zniekształcony.

Po drugie, Hoffman zauważa, że nasza percepcja świata jest często subiektywna. Na przykład, dwie osoby patrząc na ten sam obiekt mogą mieć zupełnie inne postrzeganie jego koloru lub kształtu.

Po trzecie, Hoffman zauważa, że nasza percepcja świata jest często zależna od naszych doświadczeń. Na przykład, osoba, która nigdy nie widziała drzewa, może mieć problem z rozpoznaniem go, gdy je zobaczy po raz pierwszy.

Na podstawie tych obserwacji Hoffman twierdzi, że nasz mózg nie jest w stanie postrzegać świata obiektywnie. Zamiast tego, mózg tworzy świat, który jest dla nas użyteczny i zrozumiały.

Hoffman nazywa swoją teorię “teorią reprezentacjonizmu adaptacyjnego”. Teoria ta zakłada, że ​​nasz mózg tworzy reprezentacje świata, które są dostosowane do naszych potrzeb. Te reprezentacje nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości, ale są wystarczająco dokładne, aby nam pomóc w przetrwaniu i reprodukcji.

Teoria Hoffmana jest kontrowersyjna, ale jest też inspirująca. Jeśli teoria Hoffmana jest poprawna, oznacza to, że nasza percepcja świata jest znacznie bardziej złożona, niż mogliśmy przypuszczać. Oznacza to również, że musimy być ostrożni w kwestionowaniu naszych własnych percepcji.