Moczary

czary

Podzielam pogląd Schopenhauera, że jedynym z najsilniejszych motywów, jakie przywodzą ludzi do nauki i sztuki, jest chęć ucieczki od bolesnej brutalności codziennego życia i od beznadziejnej udręki codziennych pragnień. (…) Umysły bardziej subtelnie dążą do tego, by uciec z osobistego życia w świat obiektywnych doznań i myśli.

Krawędź… Nie ma żadnego, prostego sposobu na wyjaśnienie czym jest, bo tylko ci, którzy ją przekroczyli, wiedzą gdzie się znajduje.
Ci drudzy pozostali przy życiu, gdyż zaufali szczęściu tak daleko,
jak to było możliwe, a potem zawrócili, zwolnili lub 
zajęli się swoją robotą, kiedy nadszedł w końcu 
CZAS WYBORU POMIĘDZY TERAZ I POTEM.

Hunter S. Thompson

Większym nawet ograniczeniem i zagrożeniem dla przyszłych pokoleń jest to, że wciąż posiadamy instynkty, w szczególności zaś agresywne impulsy, które posiadaliśmy jeszcze w czasach jaskiniowców. Agresja, pod postacią podbijania lub zabijania innych ludzi oraz zabierania im pożywienia i kobiet, do dziś dnia ma zdecydowaną, przetrwaniową zaletę.

Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie.

Tygrys

Nie chciałbym, aby ktokolwiek przyswajał sobie mój sposób życia z jakiegokolwiek powodu, albowiem po pierwsze, zanim się tego sposobu względnie dobrze nauczy, ja już mogę sobie znaleźć inny, po drugie zaś, pragnę, aby na świecie było jak najwięcej ludzi o własnych dążeniach.

Henry David Thoreau (1817-1862) – amerykański pisarz i filozof, teoretyk i praktyk obywatelskiego nieposłuszeństwa.