Mhor.


Projekt stworzony na bazie korzenia, wykopanego po ściętym drzewie – inspiracja Amanita Muscaria (Święty Grzybóg)