Femme ratale – seria grafik wykonanych w technice wektorowej.

Praca do kupienia jako nft na portalu nftshowroom:
https://nftshowroom.com/jhalik/gallery/jhalik_vector-freestyle_femme-ratale-2
jako unikalny token cyfrowy.

Dostępna także jako wydruk na płótnie – limit 100 sztuk